top of page

Privātuma politika

1. Vispārējie noteikumi

AS "DelfinGroup", reģistrācijas numurs 40103252854, turpmāk – Pircējs, ir izstrādājis Pircēja privātuma politiku ar mērķi informēt fiziskas personas, kuras izmanto, ir izmantojušas vai ir izteikušas nodomu izmantot, vai citādā veidā ir saistītas ar kādu no Pircēja sniegtajiem pakalpojumiem, turpmāk – Klientus, par viņu personas datu apstrādi, turpmāk – Privātuma politika.

 

Pircējs nodrošina atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu Klienta datus, un nodrošina pārredzamus datu aizsardzības noteikumus. Šajā Privātuma politikā izklāstītas datu apstrādes darbības, ko Pircējs veic attiecībā uz Klientiem.

 

Pircēja veiktā personas datu apstrāde var būt aprakstīta ne tikai šajā Privātuma politikā, bet arī pirkuma līgumā, tajā skaitā Pircēja tīmekļvietnē ar domēna vārdu www.pardod.banknote.lv, turpmāk – Tīmekļvietne un citos juridiska rakstura vai informatīvajos materiālos par personas datu apstrādi.

Privātuma politikā minētajiem vārdiem un izteicieniem ar lielo sākuma burtu ir tāda pati nozīme, kā tādiem pašiem vārdiem un izteicieniem pirkuma līgumā vai Vispārējos noteikumos, ciktāl Privātuma politika nenosaka citādi.

Ja Jums rodas kādi jautājumi saistībā ar Privātuma politiku vai ja vēlaties iegūt papildu informāciju par Privātuma politikā minēto tiesību izmantošanu, ar mums var sazināties, rakstot elektroniskā pasta vēstuli uz pardod@banknote.lv. Tīmekļvietnē ir pieejama papildu kontaktinformācija.

 

Jūsu ērtībai Pircējs ir izveidojis Datu aizsardzības speciālista amatu, pie kura Klienti var vērsties visos jautājumos, kas saistīti ar viņu personas datu apstrādi, rakstot elektroniskā pasta vēstuli uz dati@delfingroup.lv.

2. Klientu personas datu kategorijas

Pircējs apstrādā šādas Klientu personas datu kategorijas:

 

 • Klienta dati, tai skaitā Klienta vārds, uzvārds, personas kods, IP adrese, Klienta norēķinu konta numurs u.c. saistītie dati;

 

 • Kontaktinformācija, tai skaitā Klienta adrese, dzīvesvietas valsts, elektroniskā pasta adrese, telefona numurs u.c. saistītie dati;
   

 • Līguma dati, tai skaitā pirkuma cena, preces stāvoklis, iesniegšanas datums un laiks, u.c. saistītie dati;
   

 • Piekrišanas informācija - dati par visām piekrišanām, ko Klients ir sniedzis, tai skaitā piekrišanas paziņojumu saņemšanai u.c.;
   

 • Saziņas dati, tai skaitā Klienta saziņā izmantojot elektronisko pastu un/vai telefoniski, u.c. saistīti dati.

3. Personas datu apstrādes nolūki

Ja Klients nesniedz savus personas datus gadījumos, kad to apstrāde nepieciešama pirkuma līguma noslēgšanai un izpildei, sūtījuma nosūtīšanai, naudas izmaksai vai saskaņā ar tiesību aktiem, Pircējs nevar nodrošināt iegādes pakalpojumu sniegšanu.

 

3.1. Tīmekļvietnnes darbības nodrošināšana un uzlabošana

 

Tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu Mājaslapas darbību.

 

3.1.1. Sīkdatņu apraksts

 

Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma, piemēram, Internet Explorer, Google Chrome, Firefox vai Safari, saglabā Jūsu datorā vai mobilajā tālrunī. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst atmiņu, kas ļauj tai atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt.

 

3.1.2. Pircēja izmantotās sīkdatnes

 

Tīmekļvietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 

 • Sesijas sīkdatnes - pagaidu sīkdatnes, kas tiek izmantotas ar mērķi nodrošināt Tīmekļvietnes darbību, balstoties uz Pircēja leģitīmo interesi nodrošināt Tīmekļvietnes darbību un pakalpojumu sniegšanu. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja ierīcē uz laiku, līdz lietotājs pamet Tīmekļvietni vai aizver pārlūkprogrammu;

 • Pastāvīgās sīkdatnes - sīkdatnes, kas nodrošina Tīmekļvietnei iespēju atcerēties lietotāju izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles un ļauj ērtāk lietot Tīmekļvietnei, balstoties uz Pircēja leģitīmo interesi uzlabot Tīmekļvietnes darbību. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja ierīcē uz laiku, kas norādīts faila parametros, vai līdz brīdim, kad lietotājs tās manuāli izdzēš;

 • Ārējo vienību sīkdatnes (trešo pušu sīkdatnes)/reklāmas sīkdatnes - faili no serveriem, uzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem, kas sadarbojas ar Pircēju. Šie faili ļauj pielāgot reklāmu atbilstoši lietotāja vēlmēm un paradumiem, kā arī sniedz iespēju novērtēt reklāmas efektivitāti, piemēram, saskaitīt, cik cilvēki ir noklikšķinājuši uz reklāmas un atvēruši tīmekļa vietni. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, balstoties uz lietotāja piekrišanu, un glabātas līdz lietotājs tās dzēš no pārlūkprogrammas.

 

3.1.3. Atteikšanās no sīkdatņu izmantošanas

 

Visas mūsdienu pārlūkprogrammas ļauj mainīt sīkdatņu saņemšanas iestatījumus, tai skaitā norādīt, ka nevēlaties saņemt sīkdatnes vispār vai tikai no kādas specifiskas tīmekļa vietnes. Šie iestatījumi parasti ir pieejami pārlūkprogrammas opciju vai preferenču izvēlnē.

 

Lai iegūtu vispārīgu papildinformāciju par sīkdatnēm un uzzinātu, kā tās pārvaldīt, jūs varat iepazīties ar informāciju www.aboutcookies.org.

 

3.2. Pakalpojumu sniegšana Klientiem

 

Iesniedzot E-pieteikumu, visi Klienta personas dati tiek izmantoti, lai noslēgtu un izpildītu pirkuma līgumu, novērstu krāpšanas mēģinājumus. Zemāk minētie Klienta personas datu apstrādes apakšmērķi ir tieši saistīti ar pakalpojumu sniegšanu Klientam.

 

 

Visu zemāk norādīto apakšmērķu nolūkā Klienta personas datus apstrādā Pircējs un pircēja sadarbības partneri, kas nodrošina serveru, IT, komunikācijas, maksājumu un CRM pakalpojumus (sīkāku informāciju skatīt sadaļā “Informācijas nodošana trešajām personām”).

 

 

3.2.1. Klienta identifikācija un saziņa ar Klientu

 

Lai identificētu Klientu tiek izmantoti Klienta dati, Kontaktinformācija un Saziņas dati.

 

Minētie dati ir nepieciešami, lai pārbaudītu Klienta identitāti un sazinātos ar Klientu par Pirkuma līguma noslēgšanu un izpildi. Personas datu apstrāde balstās uz pirkuma līguma noslēgšanu un izpildi, tādu Pircēja leģitīmo interešu kā Pircēja interešu un tiesību aizstāvība strīda gadījumā ievērošanu un ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu identificēt Klientu un saglabāt informāciju par veikto komercdarbību izpildi.

 

 

3.2.3. Pakalpojumu sniegšana, līguma noslēgšana un izpilde

 

Pircēja pakalpojumu sniegšanai un līguma noslēgšanai un izpildei tiek izmantoti Klienta dati, Kontaktinformācija, Līguma dati, preces dati, Piekrišanas informācija un Saziņas dati.

 

Minētie dati ir nepieciešami, lai pārbaudītu Klienta identitāti, noslēgtu, izpildītu Pirkuma līgumu un uzraudzītu saistību izpildi. Personas datu apstrāde balstās uz pirkuma līguma noslēgšanu un izpildi, Klienta piekrišanu, ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu izpildi un tādu Pircēja leģitīmo interešu kā Klienta informēšana un Pircēja interešu un tiesību aizstāvība strīda gadījumā ievērošanu.

 

3.3. Ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu izpilde

 

Pircējs apstrādā Klienta datus, Saziņas datus, Kontaktinformāciju, Līguma datus un saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem.

 

3.4. Mārketinga materiālu nosūtīšana

 

Pircējs nosūta Klientam mārketinga materiālus, balstoties uz Klienta sniegto piekrišanu.

 

Mārketinga materiāli ietver jebkuru saziņu ar Pircēju, kas nav saistīta ar Pircēja pakalpojumu sniegšanu, Pirkuma līguma izpildi vai citu būtisku informāciju.

 

Šī mērķa ietvaros Klienta datus apstrādā Pircējs un Pircēja sadarbības partneri, kas nodrošina serveru, IT, elektroniskā pasta un īsziņu nosūtīšanas platformu pakalpojumus.

 

Pircējs apstrādā Klienta personas datus līdz brīdim, kad Klients atsauc savu piekrišanu mārketinga materiālu saņemšanai vai beidzas nepieciešamība saglabāt pierādījumus par saņemto piekrišanu. Piekrišanas par mārketinga materiālu saņemšanu atsaukšana neietekmē piekrišanu ar sīkdatnēm iegūtās informācijas apstrādei.

 

Pircējs nosūta Klientam šāda veida mārketinga materiālus:

 

3.4.1. Vispārīgie informatīvie materiāli

 

Vispārīgie informatīvie materiāli satur vispārīgu informāciju par Pircēja rīkotajām akcijām, jaunumiem un citu informāciju. Lai nosūtītu vispārīgos informatīvos materiālus, Pircējs apstrādā Klienta datus un Kontaktinformāciju.

 

3.4.2. Personalizētie informatīvie materiāli

 

Personalizētie informatīvie materiāli satur personalizētu piedāvājumu Klientam, balstoties uz Pircēja rīcībā esošo informāciju par Klientu, izmantojot profilēšanu un iedalot Klientu konkrētā kategorijā. Lai nosūtītu personalizētos informatīvos materiālus, Pircējs apstrādā atsevišķus Klienta datus, Kontaktinformāciju un Līguma datus.

 

Pircējs izmanto profilēšanu, tas ir, automatizētu personas datu apstrādi, kas ļauj Pircējam izvērtēt Klienta intereses, noteikt Klientam vispiemērotākos Pircēja pakalpojumus, analizēt Klienta darbību un iedalīt Klientu konkrētā kategorijā.

 

3.4.3. Personalizēta piedāvājuma sagatavošana un maksātspējas vērtēšana

 

Ar mērķi atkārtoti sagatavot piedāvājumu un vērtēt Klienta maksātspēju gadījumos, kad netiek noslēgts vai tiek izbeigts Pirkuma līgums, Pircējs apstrādā Klienta datus, Kontaktinformāciju, Piekrišanas informāciju un Saziņas datus.

 

Šī mērķa ietvaros Pircējs apstrādā Klienta datus, balstoties uz Klienta piekrišanu, kas sniegta pieteikumā. Ja Klients pēc piedāvājuma saņemšanas vēlas noslēgt pirkuma līgumu, Pircējs apstrādā visus Klienta personas datus saskaņā ar Privātuma politikas Pakalpojumu sniegšanas minētajiem mērķiem, lai noslēgtu un izpildītu pirkuma līgumu.

 

 

3.6. Statistikas datu apkopošana

 

Balstoties uz Pircēja leģitīmo interesi apkopot statistikas datus par Klientu izmantotajiem Pircēja pakalpojumiem un uzlabot to kvalitāti, Pircējs ar mērķi analizēt ar Pircēja pakalpojumu sniegšanu saistīto informāciju apkopotā veidā apstrādā Klienta datus, Kontaktinformāciju un Līguma datus.

 

Šī mērķa ietvaros Klienta personas datus apstrādā Pircējs un Pircēja sadarbības partneri, kas nodrošina serveru, IT un analītiskos pakalpojumus. Balstoties uz saņemtajiem personas datiem, sadarbības partneri nevar identificēt konkrētu Klientu.

4. Informācijas nodošana trešajām personām

Pircējs un Pircēja sadarbības partneri apstrādā Klienta personas datus Eiropas Ekonomikas zonas ietvaros.

 

Pircējam ir tiesības nodot Klienta datus šādiem datu saņēmējiem:

 

 • jebkuram subjektam, kas saistīts ar no pirkuma līguma izrietošo pienākumu izpildi, piemēram, sakaru pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu starpniekiem, IT pakalpojumu sniedzējiem u.c.;
   

 • Pircēja mātes uzņēmumam, tā pārvaldes uzņēmumam un visiem uzņēmumiem, kas ir atkarīgi no pārvaldības uzņēmuma, citiem uzņēmumiem, kuri tieši vai netieši ir ieguvuši ievērojamu daļu Pircēja pamatkapitālā vai kurā Pircējs ir ieguvis tiešu vai netiešu līdzdalību, ciktāl Klienta personas dati ir nepieciešami tiem deleģēto funkciju veikšanai;
   

 • ārpakalpojumu sniedzējiem, ko Pircējs ir iesaistījis Pirkuma līgumā noteikto Pircēja pakalpojumu sniegšanā, ciktāl Klienta personas dati ir nepieciešami tiem deleģēto funkciju veikšanai;
   

 • Pircēja piesaistītajiem personas datu apstrādātājiem, kuru darbību uzrauga Pircējs, ciktāl Klienta personas dati ir nepieciešami tiem deleģēto funkciju veikšanai;
   

 • Pircēja juridisko, grāmatvedības un/vai revīzijas pakalpojumu sniedzējiem, nodrošinot, ka minētās personas apņemas neizpaust šādu informāciju;
   

 • trešajai personai, kura galvo par Klienta saistību pret Pircēju pienācīgu izpildi, piemēram, galviniekam.

 

Tiesību aktos noteiktajos gadījumos Pircējam ir pienākums izpaust Klienta personas datus valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī tiesībsargājošajām institūcijām.

 

Pircējs nenodod personas datus valsts iestādēm vai trešajām personām bez tiesiska pamata. Deleģējot atsevišķas Pircēja funkcijas personas datu apstrādātājiem, Pircējs apņemas garantēt atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas datu apstrādātājs ievēro Pircēja drošības standartus.

5. Informācijas glabāšanas vieta

No Klienta iegūtos datus Pircējs nodos un glabās vietās, kas atrodas Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ). Visa informācija, ko Klients ir sniedzis Pircējam, tiek droši uzglabāta Pircēja vai Pircēja partneru serveros. Šī informācija ir šifrēta.

 

Diemžēl informācijas nosūtīšana internetā nav pilnīgi droša. Pat darot visu nepieciešamo, lai aizsargātu Klienta personas datus, Pircējs nevar pilnībā garantēt Klientam Pircējam nosūtīto datu drošību, tādēļ ar nosūtīšanu saistītos riskus uzņemas Klients. Kad Pircējs ir saņēmis Klienta informāciju, Pircējs izmantos procedūras un drošības elementus, lai novērstu neatļautu piekļuvi.

 

Pircējs nodrošina, ka piekļuve Klienta personīgajai informācijai ir atļauta tikai tiem darbiniekiem, kuriem ir pamatots un ar amata pienākumiem saistīts iemesls piekļūt vai zināt šādu informāciju. Tas tiek nodrošināts, izmantojot tehniskos risinājumus un fiziskās piekļuves tiesības, kā arī pienācīgi apmācot un izglītojot Pircēja darbiniekus, kuri veic attiecīgos drošības pasākumus.

 

6. Informācijas glabāšanas ilgums

Visa ar Klientu saistītā informācija, tiek saglabāta kā pierādījums par Klienta identitāti, Pirkuma līguma noslēgšanu un izpildi, tiek glabāta līdz brīdim, kad dati vairs nav nepieciešami Pircēja pakalpojumu sniegšanai, iestājas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktais datu glabāšanas termiņš vai noilgums prasības celšanai tiesā, atkarībā no tā, kurš termiņš iestājas vēlāk.

 

Ar mērķi saglabāt pierādījumus par pirkuma līguma noslēgšanu un izpildi Pircējs glabā Klienta personas datus vismaz 10 (desmit) gadus saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumā noteikto prasības noilguma termiņu. Atsevišķos gadījumos Klienta dati var tikt glabāti ilgāk, lai izpildītu citus uz Pircēju attiecināmus tiesiskos pienākumus.

 

Grāmatvedības vajadzībām Pircējs uzglabā Klienta personas datus, tai skaitā bankas maksājumu izdrukas, kas saistīti ar noslēgto un izpildīto Pirkuma līgumu, ne mazāk kā 5 (piecus) gadus no Pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

 

Pircējs Piekrišanas informāciju kā pierādījumu par Klienta sniegto piekrišanu glabā vismaz 5 (piecus) gadus no piekrišanas atsaukšanas brīža saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu.

7. Jūsu tiesības saistībā ar personisko informāciju

7.1. Vispārējā pieeja

 

Pircējs ievēro Klienta tiesības piekļūt, pārvaldīt un kontrolēt savus personas datus, ko apstrādā Pircējs. Kad Pircējs ir saņēmis Klienta pieprasījumu par kādu no savu zemāk minēto tiesību izmantošanu, Pircējs izskata Klienta pieprasījumu un sniedz atbildi bez nepamatotas kavēšanās ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas. Šo laika periodu var pagarināt, ja Klienta pieprasījums ir sarežģīts vai ja saņemto pieprasījumu skaita dēļ Pircējs nevar sagatavot atbildi iepriekš noteiktajā termiņā.

 

Ja Klients vēlas izmantot kādas no zemāk minētajām tiesībām, Klients var to darīt, iesniedzot pieprasījumu vienā no šiem veidiem:

 

 • nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieprasījumu uz pardod@banknote.lv;
   

 • nosūtot parakstītu pieprasījumu uz Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1073;

 

 

Klienta vārdā pieprasījumu var iesniegt tā pilnvarota persona, ja pieprasījumam ir pievienota spēkā esoša pilnvara, kurā paredzētais pilnvarojuma apmērs būtu tieši attiecināms uz Klienta tiesībām datu apstrādes tiesiskuma un aizsardzības nodrošināšanas jomā.

 

Pircējs patur tiesības pieprasīt no Klienta papildu informāciju, lai pārbaudītu tās personas identitāti, kura ir nosūtījusi pieprasījumu, un aizsargātu Klienta datus no izpaušanas nepiederošām personām.

 

Klients ir tiesīgs piekļūt saviem personas datiem bez maksas. Tomēr, ja Klienta pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, Pircējs patur tiesības iekasēt atbilstošu samaksu vai atteikties rīkoties saskaņā ar pieprasījumiem.

 

7.2. Klienta īpašo tiesību kopsavilkums.

 

7.2.1. Piekļuves tiesības

 

Klientam ir tiesības saņemt informāciju par to, vai Pircējs apstrādā vai neapstrādā Klienta personas datus, un, ja Pircējs apstrādā Klienta personas datus, pieprasīt Pircēja rīcībā esošo Klienta personas datu kopiju.

 

Klientam ir tiesības iegūt informāciju par:

 

 • datu apstrādes mērķiem;
   

 • apstrādātajām personas datu kategorijām;
   

 • datu saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām;
   

 • datu glabāšanas ilgumu (vai kritērijiem tā noteikšanai);

 • Klienta tiesībām saistībā ar datu apstrādi;
   

 • datu avotu (ja personas dati netiek saņemti no Klienta);
   

 • automatizētu lēmumu pieņemšanu.

 

7.2.2. Tiesības labot personas datus, ciktāl tas ir iespējams

 

Klients ir tiesīgs pieprasīt, lai Pircējs labo Klienta neprecīzos vai nepareizos personas datus

 

7.2.3. Tiesības dzēst personas datus, ciktāl tas ir iespējams

 

Klientam ir tiesības pieprasīt, lai Pircējs dzēš Klienta datus. Šīs tiesības var realizēt, ja pastāv viens no zemāk minētajiem iemesliem:

 

 • personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar mērķiem, kādiem tie tika vākti vai citā veidā apstrādāti;
   

 • Klients atsauc sniegto piekrišanu;
   

 • Klients iebilst pret apstrādi;
   

 • personas datu apstrāde ir notikusi nelikumīgi;
   

 • personas dati ir jādzēš, lai ievērotu noteikto juridisko pienākumu.

 

Pircējs patur tiesības noraidīt pieprasījumu dzēst Klienta personas datus, ja tam ir likumīgs un juridisks iemesls, piemēram, lai ievērotu noteiktu juridisku pienākumu, kas nosaka apstrādi, lai celtu, īstenotu un aizstāvētu likumīgas prasības vai statistikas vajadzībām, veicot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus.

 

7.2.4. Tiesības uz personas datu apstrādes ierobežošanu

 

Klients ir tiesīgs pieprasīt, lai Pircējs ierobežotu datu apstrādi, ja pastāv viens no šādiem iemesliem:

 

 • Klients apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Pircējs var pārbaudīt personas datu precizitāti;
   

 • apstrāde ir nelikumīga, un Klients iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;
   

 • Pircējam personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Klientam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
   

 • Klients ir iebildis pret datu apstrādi, bet vēl tiek pārbaudīts, vai Pircēja leģitīmās intereses nav svarīgākas par Klienta interesēm, tiesībām un brīvībām.

 

Klienta personas datu apstrādes ierobežošanas gadījumā Pircējs apstrādā Klienta personas datus tikai pēc Klienta piekrišanas saņemšanas vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības vai svarīgas sabiedrības intereses. Tas neattiecas uz personas datu glabāšanu.

 

7.2.5. Tiesības iebilst pret personas datu apstrādi

 

Balstoties uz īpašu situāciju, Klients ir tiesīgs iebilst pret personas datu apstrādi, kas balstās uz Pircēja leģitīmo interesi vai ir saistīta ar tiešo mārketingu. Tomēr Pircējs ir tiesīgs turpināt datu apstrādi, ja tiek pārliecinoši pierādīts, ka Pircēja leģitīmās intereses konkrētajā situācijā ir svarīgākas par Klienta interesēm, tiesībām un brīvībām.

 

7.2.6. Tiesības uz datu pārnešanu, ciktāl tas ir iespējams

 

Klients ir tiesīgs pieprasīt, lai Pircējs pieņem un nosūta Klienta personas datus Klientam vai citam datu pārzinim. Klients var realizēt šīs tiesības, ciktāl Klients ir sniedzis datus, pamatojoties uz piekrišanu vai līgumu, un apstrāde tiek veikta, izmantojot automātiskus līdzekļus.

 

Šīs tiesības neattiecas uz Pircēja radītajiem datiem, piemēram, Klienta profiliem, kas radīti, analizējot izejas datus, un riska novērtējumu, lai ievērotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību aktu ievērošanu, kā arī šo tiesību īstenošana nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt citu personu tiesības un brīvības.

 

7.2.7. Tiesības atsaukt sniegto piekrišanu

 

Klientam ir tiesības atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu jebkurā laikā, iesniedzot pieprasījumu vienā no šiem veidiem:

 

 • nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieprasījumu uz pardod@banknote.lv;
   

 • nosūtot parakstītu pieprasījumu uz Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1073;

 

 

Tomēr tas neietekmē apstrādes, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas, likumību. Šīs tiesības attiecas uz komerciālu paziņojumu saņemšanu no Pircēja.

 

 

7.2.8. Tiesības iesniegt sūdzību nacionālajā fizisko personu datu aizsardzības iestādē

 

Neskaidrību gadījumā saistībā ar Klienta personas datiem, Klients var vērsties pie Pircēja, un Pircējs centīsies sniegt Klientam atbildi vai rast risinājumu Klienta problēmai. Tomēr, ja Klients ir pārliecināts, ka Pircējs nevar rast risinājumu, Klients ir tiesīgs iesniegt sūdzību par Pircēja veiktajām datu apstrādes darbībām nacionālajā fizisko personu datu aizsardzības iestādē.

Latvijas Republikas nacionālās fizisko personu datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija:

 

Datu Valsts Inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, Latvija, tālr.: +371 67223131, elektroniskā pasta adrese: info@dvi.gov.lv.

 

7.2.9. Tiesības sazināties ar Pircēju un iegūt papildus informāciju par personas datu apstrādi

 

Klients ir tiesīgs sazināties ar Pircēju jebkurā laikā un saņemt papildu informāciju par apstrādes darbībām.

 

Tāpat Klients ir tiesīgs jebkurā laikā sazināties ar Pircēja Datu aizsardzības speciālistu par visiem jautājumiem, kas saistīti ar Pircēja personas datu apstrādi, rakstot elektroniskā pasta vēstuli uz dati@delfingroup.lv.

8. Izmaiņas privātuma politikā

Pircējam ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Privātuma politikā, publicējot tās Tīmekļvietnē. Jebkura Privātuma politikas versija, kas publicēta Tīmekļvietnē, aizstāj visas iepriekšējās Privātuma politikas versijas un stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas.

bottom of page